Impressum

Grupul Bosch vă mulţumeşte că aţi vizitat site-ul nostru de internet, şi pentru interesul acordat firmei şi produselor noastre.

© Copyright 2010, Robert Bosch SRL Toate drepturile sunt rezervate. Textele, fotografiile, desenele, sunetele, animaţiile şi filmele, precum şi aranjamentul acestora în paginile de internet ale firmei Bosch sunt protejate de legea dreptului de autor. Conţinutul acestor pagini nu poate fi copiat, distribuit sau modificat în scopuri comerciale. Unele pagini de internet ale firmei Bosch conţin şi fotografii al căror copyright aparţine unor terţi.

 

Numele şi adresa:
Robert Bosch SRL
Str. Horia Macelariu 30-34, Sector 1
Cod 013937, Bucuresti

Numele reprezentanţilor legali:
Conducerea firmei: Mihai Boldijar

Număr de telefon
+4021 4057500

Mărci
Dacă nu este altfel specificat, toate imaginile mărcii Bosch sunt înregistrate şi protejate legal. Aceast lucru este valabil în special pentru mărcile, logo-urile şi emblemele Bosch. Mărcile şi elementele constructive folosite în cadrul acestor pagini WEB sunt parte integrantă a identităţii firmei Robert Bosch GmbH, Germania.

 

Garantare a conţinutului
Aceste pagini au fost construite cu cea mai mare atenţie. Cu toate acestea Robert Bosch GmbH nu poate garanta pentru exactitatea informaţiilor incluse. Robert Bosch Srl. nu este responsabilă pentru pagube produse direct sau indirect de folosirea acestor pagini, în afara cazului unei neglijenţe evidente din partea Bosch.

 

Licenţă
Elementele de identitate ca patente, mărci, drepturi de autor, folosite în cadrul acestor pagini web sunt protejate de lege. Prin aceasta pagină nu se acordă nici o licenţă de folosire a elementelor de identitate.

 

Considerente legale
Ne bucurăm că aţi vizitat această pagină, şi pentru interesul faţă de produsele noastre. Eventualele date personale înregistrate sunt folosite doar pentru consilierea dumneavoastră, pentru trimiterea unor informaţii despre produse sau servicii. Robert Bosch Srl. vă asigură că datele dumneavoastră sunt folosite în concordanţă cu reglementările legale în vigoare.